Kapadokya’da Üç Büyük Dağ’ın Eserleri

Haziran 16, 2016 by  
Filed under Kapadokya tarihi tanıtımı

Kapadokya üç büyük volkanik dağlar tarafından kuruldu, Bu dağlar Erciyes , Hasandaği ve Göllü daği ile birlikte bölgedeki tüf kalınlığı 100 ila 150 metre arasında değişmektedir.

aynı zamanda diğer jeolojik kaya, çamur akıntısına mağruz kalmasıyla birlikte, volkanik kül değil sadece bu katmanı. Kil, kumtaşı ve bazaltan oluşur.
Kar, dağ duvarlarından aşağı akan buz, su ve rüzgar, bu fantazi oluşumlar Türk “Peribacaları” olarak (kelimenin tam anlamıyla. Peri Bacalası) olarak biliniyor.
Burada gördüğünüz bu çeşitli aşınma Tuffpyramieden sebep olur. Mantar veya dikme, ince, işaret ve yukarı doğru üstünde sert tabaka peri bacasının şapkası olanlar da peri bacası denmektedir.

kapadokya tarihi dokusununun içinde bulunan tarihi bir kaya evin içinden çekilen bir kare

kapadokya tarihi dokusununun içinde bulunan tarihi bir kaya evin içinden çekilen bir kare.

Rüzgar, su ve kar zamanında en tuhaf ve yaratıcı yapılar oluşturulmuştur.
bazı dik yamaçlardave vadilerde mevcut tuhaf bir renk yelpazesi lavın büyük sıcaklık farkları nedeniyle oluşmuştur.

Osmanlı Zamanında kapadokya Peri Bacaları

Ocak 15, 2016 by  
Filed under Kapadokya tarihi tanıtımı

osmanlı zamanında kapadokya’nın eşsiz güzelliklerinden birisi olan peri bacaları ve önünde destisiyle bir osmanlı çocuğu resmedilmiş bende sizlerle bu resimi paylaşmak istedim ..

resimdeki yer kapadokya ürgüp peri bacalarının bulunduğu ilçe…

kapadokya-osmanlı-zamani-peri -bacaları-urgup

Ürgüp Hakkında Fransız seyyah Charles Texier Yazdıkları

Mayıs 30, 2015 by  
Filed under Kapadokya tarihi tanıtımı

Ürgüp ve çevresi’nin daha gerçekçi tanıtımı ise bölgeye Lucas’tan yaklaşık 130 yıl sonra gelen Fransız seyyah Charles Texier’e aittir. Fransa Hükümeti tarafından Anadolu’da araştırmalar yapmakla görevlendirilen bu ünlü mimar, 1833 ve 1837 yıllarındaki seyahatleri sırasında Kapadokya bölgesini de ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. Daha sonra Anadolu’daki gezi ve incelemelerinin sonuçlarını altı ciltlik “Description de I’Asie Mineure…” adlı anıtsal eserinde gravür ve planlarıyla birlikte yayınlarken “…Doğa, hiçbir zaman kendini bir yabancının gözlerine böylesine olağanüstü bir şekilde sergilememiştir. Dünyanın hiçbir bölgesinde böylesine sürekli ve daha düşsel bir tabii olay varolduğunu duymadım.” demektedir.

Ürgüp’te Bulunan Cami Ve Kilise Sayısı

Mayıs 30, 2015 by  
Filed under Kapadokya tarihi tanıtımı

Şemsettin Sami 1888-1900 yıllarında yazdığı Kamus-ül Alam adlı tarih ve coğrafya ile ilgili eserinde Ürgüp’te 70 cami, 5 kilise ve 11 kütüphane olduğunu belirtmektedir.

Erozyon Nedir? Nasıl Oluşur? Kapadokya’da Erozyon Kaynaklı Oluşumlar

Nisan 10, 2015 by  
Filed under Kapadokya tarihi tanıtımı

Sandstone formation resembling ET, Goblin ValleyToprağın akarsular, sel suları ve rüzgarlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılıp taşınması ve sürüklenmesi olayına erozyon denir.
Yeryüzünde bitki örtüsü ve su akışı ile toprak örtüsü arasında doğal bir denge vardır. Bu doğal denge içerisinde, yer yüzünün dış kuvvetler tarafından aşındırılmasına doğal erozyon denir. Doğal erozyon insanlar ve çevre için zararlı değildir. Çünkü doğal erozyonla çok yavaş olarak üstten aşınan toprağın yerine alttan yeni toprak oluşmaktadır. Onun için toprak örtüsü yenilenerek yerinde kalmaktadır. Ancak bitki örtüsünün tahribi gibi insanların olumsuz girişimleri sonucu doğal denge bozulur. Böylece erozyon hızlanır. Bu olay sonunda toprak örtüsü hızla incelir, zamanla yok olur. Kayalar yüzeye çıkar. Ülkemiz dünyada erozyonun en çok görüldüğü ülkelerden biridir. Topraklarımızın en az yarısı çeşitli derecelerde erozyona uğramıştır. Türkiye’de görülen erozyon Kuzey Amerika’dan 6, Avrupa’dan 17 kat daha fazladır.

Türkiye’de Erozyonu Oluşturan Başlıca Etkenler

a)    Arazinin Çok Engebeli ve Eğimli Olması

Eğimin fazla olması sağanak yağışların bu tür arazileri kolayca süpürmesine neden olur.

b)    Bitki Örtüsünün Tahrip Edilmesi
Ormanların bilinçsizce kesilmesi ve orman yangınları özellikle eğimli arazilerin çıplak kalmasına neden olur. Ayrıca mera ve otlakların aşırı otlatılması, otlakların dengesini bozar.

c)    İklimin Etkisi
Ülkemizde özellikle iç bölgelerde meydana gelen sağanak yağmurlar ve bunların sonucunda oluşan seller, bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda toprakların süpürülmesine neden olmaktadır. Dere yataklarının ıslah edilmemesi ve sel taşkınları toprak erozyonunu artırıcı etkenlerdendir.

d)    Toprağın ve Ana Kayanın Etkisi
Anakayanın fiziksel ve kimyasal özellikleri aşınma üzerinde etkilidir. Bitki örtüsünden yoksun kumlu, killi araziler yüzey suları tarafından kolayca aşındırılarak şekillendirilir.

e)    Arazinin Yanlış Kullanımı
Ormanların tahrip edilerek tarım alanlarına dönüştürülmesi, bozkır, çayır, ormanlık alanlardaki otlakların hayvanlara otlatılması, anız örtüsünün yakılması ve arazinin eğim yönünde işlenmesi gibi faktörler arazinin doğal dengesini bozmaktadır. Bu tür olaylar erozyonu artırmaktadır.

Rüzgarlar yağışın fazla olduğu Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri hariç bir çok bölgede erozyona neden olur. Bu yerlerin başında Konya-Karapınar çevresi gibi hem bitki örtüsünün zayıf, hem de kuraklığın belirgin olduğu yöreler gelir.

Türkiye’de Erozyonun Ortaya Çıkardığı Başlıca Sorunlar
•    Toprağın üstteki verimli kısmının sel sularıyla süpürülüp gitmesiyle tarımsal verim azalmaktadır.
•    Erozyon sonucu, toprakların bir kısmı denizlere, göllere ve barajlara taşınmaktadır. Bunun sonucunda da barajlar kısa sürede toprakla dolmaktadır.
•    Erozyonla toprakların taşındığı yerlerde verimsiz olan taşlık ve kayalık araziler ortaya çıkmaktadır.
•    Erozyonun günümüzdeki hızıyla devam etmesi halinde yakın gelecekte ülkemiz çölleşme sorunuyla karşı karşıya kalacaktır.

Peri Bacaları Nasıl Oluşmuş?

 Peri bacaları Ülkemizin doğal ve kültürel zenginliklerinden sadece birini teşkil etmekte olup Kapadokya bölgesinde bulunmaktadır.
Kapadokya Bölgesi’nde erozyonun oluşturduğu peribacası tipleri; şapkalı, konili, mantar biçimli, sütunlu ve sivri kayalardır.
Bu çalışma Aksaray ilinin Selime kasabasında peri bacalarının bulunduğu toprak yüzeyindeki aşınma araştırıldı. Seçilen alan beş
farklı zamanda 40 cm yatay ve düşey aralıklarla tarandı. Seçilen alanın sayısal arazi modelleri (SAM) elde edildi. Çalışma alanının
her ölçme zamanına ait hacim değerleri aynı yüksekliklerden  hesaplandı. Hacim farklarından  çalışma alanında oluşan  toprak
aşınması belirlendi. Çalışma bölgesindeki meteorolojik verilerle bulunan aşınma miktarı arasındaki ilişki analiz edildi. Aşınmamın
iklimsel şartlara bağlı olarak arttığı gözlendi.

Toprak Erozyonundan Korunma Yolları
•    Bitki örtüsü korunmalı, çıplak araziler ağaçlandırılmalıdır.
•    Tarla açma gibi nedenlerle ormanlar tahrip edilmemelidir.
•    Nadas alanları azaltılmalı, nöbetleşe ekim yaygınlaştırmalıdır.
•    Meraların ve otlakların aşırı otlatılması önlenmelidir.
•    Barajların ve göllerin su toplama alanları ağaçlandırılmalıdır.
•    Mera hayvancılığı yerine ahır hayvancılığı geliştirilmelidir.
•    Araziler eğim doğrultusunda değil, eğime dik olarak sürülmelidir.
•    Rüzgarların etkili olduğu alanlara rüzgarın hızını kesecek engeller yapılmalıdır.
•    Eğimli araziler aşırı işlenmemelidir.
•    Eğimli araziler taraçalandırılmalıdır.
•    Ürünler hasat edildikten sonra anız örtüsü yakılmamalıdır.
•    Akarsu yatakları ıslah edilmelidir.
•    Erozyonla mücadele ile ilgili olarak halk eğitilmelidir.

Yeraltında Gizli Yaşam

Şubat 19, 2015 by  
Filed under Kapadokya tarihi tanıtımı

Yeraltında Gizli Yaşam

Yerin metrelerce altında insanların o günkü şartlarda nasıl yaşadıklarını hiç merak ettiniz mi ?
çok zor şartlarda yaşam savaşı veren bu insanların yerin altındaki çok uzun süreler kalabildikleri,yaşamak içinse yemek ve su stokları bulunmaktaydı.savaş zamanlarında yer altına sığınarak hayatta kalan bu insanlar genelde kurutulmuş üzüm,meyve ve sebze gibi gıdalar tüketiyorlardı.

yeraltında-yeme-içme

Kapadokya’da Bulunan Gezi Yerleri

Mayıs 10, 2014 by  
Filed under Kapadokya tarihi tanıtımı

Kapadokya içerisinde gezi yerleri ürgüp,Avanos,Göreme, Paşabağ Derinkuyu,Kaymaklı,Zelve.

Görülmesi gereken Yerler

Ürgüp’te Peri bacaları temenni tepesi kayakapı ve müze.

Avanos’ta çanak çömlek nasıl yapıldıgığını görebilirsiniz.

Göreme açık hava müzesi ve vadileri.

Paşabağda peri bacalarının nasıl oluştuğunu gözlerinizle görebilirsiniz.

Derinkuyu ve kaymaklıda yeraltı şehirlerini gezebilirsiniz.

 

Kapadokya Bölgesinde Yapılan Keskic Ekmegi nedir?

Ekim 21, 2013 by  
Filed under Kapadokya tarihi tanıtımı

Keskic Ekmegi Kapadokya Bölgesinde ürgüp yöresinde yaşayan insanların Kahvaltı sofrası İçin Yaptıkları bir ekmek türüdür. Tarihte rum ermeni müslüman halklarının bir arada yaşadığı zamanlarda her evde bulunan tandır ocaklarında pişen ekmeğin her gün farklı dinlere mensup çocukların bir araya gelerek yedikleri ve misafirlere çayla iram edilen bir ekmek türüdür.

keskic-ekmegi

keskic-ekmegi-yapan-kadin

 

İçindekiler: tereyağ tam buğday unu az miktarda tuz ve ceviz bulunmaktadır.

Tarihinde Kapadokya içerisindeki iller

Ekim 12, 2013 by  
Filed under Kapadokya tarihi tanıtımı

Read more

Türkiye’de bir antik yeraltı şehri (Derinkuyu)

Eylül 4, 2013 by  
Filed under Kapadokya tarihi tanıtımı

Kapadokya bölgesinde bulunan derinkuyu yeraltı şehri tarihte bir çok insanı savaşlardan koruyarak günümüze kadar gelmiştir.

küçük bir kapıdan yeraltına doğru büyüyen genişleyen derinkuyu yeraltı şehri tarihte işgalciler engellemek için bir sığınak olarak kullanılmıştır

yer altında kullanılan kapılar alt kısımda resimde gördüğünüz gibidir.

derinkuyu-kapı

 

Derinkuyu yeraltı şehrinde.(Gerektiğinde ortalama olarak 20.000 kadar insan yaşayabilir .

 

 

 

Derinkuyu Ulaşım 

Nevşehir ilinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz..

Sonraki sayfa »